Praktický lékař online

Úvodní slovo

Štěpán Svačina . 17. 4. 2020

Úvodní slovo
Štěpán Svačina
Současný stav
Ladislav Machala
Jak interpretovat čísla a statistiky kolem COVID-19 infekce
Martin Hynek
Co zatím víme o COVID-19 infekci ve vztahu k těhotenství
Pavel Calda