Praktický lékař online

Tuková tkáň a diabetes mellitus

Štěpán Svačina . 30. 11. 2020

Doporučení k poskytovatelům k obnově plnohodnotné zdravotní péče se zaměřením na diabetologii
Štěpán Svačina
Aktuální situace pohledem diabetologické ambulance
Marcela Szabó
Aktuální situace pohledem Diabetologického centra
Martin Prázný
Novinky v podiatrické péči
Robert Bém
Financování péče v diabetologické ambulanci
Dadid Šmehlík
Telemedicína pro diabetology včetně praktických ukázek
Robert Bém
Telemedicína pro diabetology včetně praktických ukázek
Robert Bém
Novinky ve vzdělávání v diabetologii
Martin Prázný
Pokroky ve farmakoterapii diabetu
Jan Škrha
Pohyb pacienta s diabetem v systému zdravotní péče
Martin Prázný
Financování diabetologické péče
Renáta Knorová
Spolupráce kardiologie a diabetologie v nové éře medicíny
Martin Flekač
Prolínání a mezioborová spolupráce kardiologie a diabetologie v nové éře diabetologické medicíny z praktického pohledu
Tomáš Hauer
Prolínání a mezioborová spolupráce kardiologie a diabetologie v nové éře diabetologické medicíny z praktického pohledu
Josef Kořínek
Ultra-rychlé lispro. Nazální glukagon
Martin Prázný
Telemedicína v COVIDové době
Barbora Doležalová
Výsledky CVOT VERTIS., Novinky – bazální analoga
Jan Škrha
Studie CORRIDA
Jan Šoupal
Mortalitní prognostické faktory u diabetu
Štěpán Svačina
Antidiabetika a nádorová onemocnění
Jan Škrha
Kardiorenální selhání: pohled kardiologa
Josef Kořínek
Uplatnění gliflozinů v kardiorenální medicíně
Jan Škrha
Příběh diabetické dyslipidemie, jakou jste (asi) ještě neviděli
Michal Vrablík
Intenzifikace léčby diabetu při léčbě bazálním inzulínem
Milan Flekač
Telemedicína pro současnost i budoucnost
Jan Šoupal
Dohodovací řízení – Informace pracovní skupiny ČDS/OSAD
Marcela Szabó
Současná doporučení pro léčbu DM2T
Marcela Szabó
Diabetes a ledviny – update 2020
Ivan Rychlík
Současná doporučení pro léčbu DM2T
Marcela Szabó
Riziko syndromu diabetické nohy
Marcela Szabó
Hypoglykémie
Martin Prázný
Otázky a odpovědi na téma - Hojení ran
Marcela Szabó
GP-1 RA – novinky. Ultra-dlouhý bazální inzulín
Milan Flekač
Mechanismy GLP-1 RA. Mastné kyseliny a komplikace DM
Jan Škrha
Výsledky CVOT VERTIS. Novinky – bazální analoga
Jan Škrha
Ultra-rychlé listpro. Nazální glukagon
Martin Prázný
Studie CORRIDA
Jan Šoupal
Budoucnost technologií ve sportu
Eva Horová
Bariterie u pacientů s DM 1. typu
Martin Matoulek
Flexibilní dávkování inzulínu: k čemu je to dobré a jak to udělat?
Eva Horová
Umělá slinivka: již splněný sen?
Jan Šoupal
Neuropatie u diabetu: diagnostika a léčba
Milan Flekač
Profesionální CGM v diabetologické ambulanci
Martin Prázný
Hojení ran z pohledu dermatologa
Júlia Černohorská
Hojení ran z pohledu podiatra
Vladimíra Fejfarová
Hojení ran z pohledu diabetologa
Marcela Szabó
Jak mluvit s pacienty o COVID-19?
Ludmila Hamplová
Informace k Diabetologickým dnů v Luhačovicích
Martin Prázný
Novinky z EASD
Martin Prázný
Otázky a odpovědi na téma Novinky z EASD
Martin Prázný
Péče o ambulantního pacienta při současné epidemiologické situaci
Marcela Szabó
CMP (nejen) u diabetiků
Aleš Tomek
Otázky a odpovědi na téma: CMP (nejen) u diabetiků
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Quo vadis, diabetologie?
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Telemedicína pro diabetology
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Aktuality v diabetologii
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Aktuální situace z různých pohledů
Štěpán Svačina
Otázky a odpovědi na téma Spolupráce mezi kardiologií a diabetologií
Martin Prázný
Pokroky v léčbě inzulinem a neinzulinové injekční léčbě diabetu
Martin Prázný
Léčba inzulínovými analogy v příkladech
Jan Šoupal
Otázky a odpovědi na téma Pokroky v léčbě inzulinem a neinzulinové injekční léčbě diabetu
Martin Prázný
Webinář 18. listopadu
Martin Prázný
Management léčby obézního diabetika v ambulantní praxi
Barbora Doležalová
Tuková tkáň a diabetes mellitus
Štěpán Svačina
Vykazování distanční péče - aneb (téměř) všechno je jinak ...
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma téma Obezita a diabetes - co nového?
Marcela Szabó
Webinář 30. listopadu
Marcela Szabó
Webinář 2. prosince
Martin Prázný
Dobré věci v roce 2020
Michal Vrablík
Dobré věci v roce 2020
Tomáš Hauer
Dobré věci v roce 2020
Eva Horová
Dobré věci v roce 2020
Ondřej Vrtal
Webinář 7. prosince 2020
Marcela Szabó
Co přinesl rok 2020 diabetikům a diabetologům? Co lze očekávat od roku 2021?
Marcela Szabó
Co přinesl rok 2020 diabetikům a diabetologům?
Jan Škrha
Co přinesl rok 2020 diabetikům a diabetologům?
Martin Prázný
Co přinesl rok 2020 diabetikům a diabetologům? Co Lze očekávat od roku 2021?
Vlastimil Milata
Otázky a odpovědi na téma Co přinesl rok 2020 diabetikům a diabetologům? Co Lze očekávat od roku 2021?
Marcela Szabó
Webinář 18. ledna 2021
Marcela Szabó
Aktuality k vykazování péče o diabetiky v roce 2021
Marcela Szabó
Očkování proti COVID-19
Ladislav Machala
Aktuality v diabetologii 2021. Může prediabetik před diabetem utéct?
Martin Prázný
Lze "rozchodit" stres a hyperglykémii při lockdownu?
Martin Matoulek
Racionální stravování diabetiků při zvýšeném stresu: jak na to?
Vendula Navrátilová
Otázky a odpovědi na téma Aktuality v diabetologii 2021
Martin Prázný
Webinář 1. února 2021
Marcela Szabó
Motivace pacienta k léčbě: pohled diabetologa
Jozefína Štefánková
Motivace pacienta k léčbě: pohled psychologa
Iva Málková
Otázky a odpovědi na téma: Motivace pacienta
Marcela Szabó
Webinář 15. února 2021
Martin Prázný
Jak dnes pomáháme pacientům s diabetickou neuropatií
Milan Flekač
Pokroky v technologiích pro pacienty s diabetem
Martin Prázný
Protilátky proti inzulínu jako vzácná příčina hypoglykémie
Jan Škrha
Otázky a odpovědi a téma: Hypoglykémie, pokroky v technologiích a diabetická neuropatie
Martin Prázný
Webinář 1. března 2021
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Komunikace diabetologa s plátci zdravotní péče
Marcela Szabó
Komunikace diabetologů s plátci zdravotní péče
Taťána Soharová
Komunikace diabetologů s plátci zdravotní péče
Marcela Szabó
Webinář 15. března
Martin Prázný
Úvod a aktuality z diabetologie
Martin Prázný
Screening a management gestačního diabetu
Kateřina Anderlová
Screening a management gestačního diabetu
Hana Krejčí
Otázky a odpovědi na téma Gestační diabetes
Martin Prázný
Webinář 19. dubna 2021
Marcela Szabó
Úhradové dodatky ZP pro rok 2021
Marcela Szabó
Praktické použití bolusového kalkulátoru
Eva Horová
Management diabetika s limitovanou compliance a adherencí k léčbě
Milan Flekač
Management diabetika s limitovanou compliance a adherencí k léčbě
Jan Škrha
Úvod a aktuality k 26. dubnu 2021
Martin Prázný
Webinář 26. dubna 2021
Martin Prázný
Diskuse na téma: Praktické použití bolusového kalkulátoru
Marcela Szabó
Webinář 10. května 2021
Marcela Szabó
Nové výkony a další novinky v podiatrii
Vladimíra Fejfarová
Ošetření a převaz rány s aplikací amniové membrány
Robert Bém
Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma: Nové výkony v podiatrii
Marcela Szabó
Úvod a aktuality
Martin Prázný
Sexuální zdraví muže z pohledu endokrinologa
Mikuláš Kosák
Specifika léčby erektilní dysfunkce u diabetiků
Jan Novák
Otázky a odpovědi na téma: Sexuální zdraví pacienta s diabetem
Martin Prázný
Webinář 17. května 2021
Martin Prázný
Webinář 14. června 2021
Marcela Szabó
Nová legislativa k předepisování a distribuci zdravotnických prostředků
Marcela Szabó
Možnosti monitorování glykémie u pacientů s diabetem 1. i 2. typu
Jan Šoupal
Otázky a odpovědi na téma: Možnosti monitorování glykémie u pacientů s diabetem 1. i 2. typu
Marcela Szabó
Empagliflozin - nové možnosti pro pacienta s diabetem 2. typu a srdeční selhání
Filip Málek
Otázky a odpovědi na téma Empagliflozin
Martin Prázný
Úvod a aktuální pohledy na léčbu inzulínem
Martin Prázný
Empagliflozin - nové možnosti při léčbě pacientů/změna SPC
Martin Prázný
Webinář 28. června 2021
Martin Prázný
Léčba pokročilého diabetu 2. typu
Barbora Doležalová
Úvod 23. srpna 2021
Marcela Szabó
Novinky k úhradám zdravotnických potřeb
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi a téma: Léčba diabetu 2. typu
Marcela Szabó
Webinář 23. srpna 2021
Marcela Szabó
Webinář 23. srpna 2021
Marcela Szabó
Webinář 4. října 2021
Martin Prázný
Zapojení nelékařského zdravotnického personálu do komplexní péče o pacienty s diabetem
Martin Prázný
Význam mezioborové spolupráce při péči o podiatrického pacienta
Milan Flekač
Otázky a odpovědi na téma: Podiatrický pacient
Milan Flekač
Webinář 11. října 2021
Marcela Szabó
Otázky a odpovědi na téma Transplantační program
Marcela Szabó
Diabetická nefropatie
Robert Bém
Transplantační program
Radomíra Kožnarová
Webinář 15. listopadu 2021
Marcela Szabó
Pacientské organizace a jejich místo v edukaci diabetiků
Vlastimil Milata
Předoperační a perioperační management diabetu
Jan Škrha
Otázky a odpovědi týkající se pacientských organizací
Marcela Szabó
Webinář 10. ledna 2021
Marcela Szabó
Pohled diabetologa
Jan Škrha
Pohled onkologa
Renata Soumarová
Webinář 31. ledna 2022
Martin Prázný
Webinář 7. února 2022
Marcela Szabó
Možnosti léčby diabetu při MS
Barbora Doležalová
Ovlivnění nadváhy v ambulanci endokrinologa
Ludmila Brunerová
GLP-1RA - komplexní mechanismy, komplexní efekty
Milan Flekač
Srdeční selhání - přehlížená komplikace
Jan Šoupal
Rrežimová opatření u diabetiků - v jaké podobě mohou být efektivní?
Martin Prázný
Diabetcká dyslipidémie
Lukáš Zlatohlávek
Jak můžeme ovlivňovat osud diabetika z pohledu KV rizika
Miroslav Souček
Nádorové riziko u metabolického onemocnění I
Štěpán Svačina
Doporučení a realita u diabetika 2. typu s MS
Alena Šmahelová
Webinář 7. března 2022
Marcela Szabó
Webinář 30. března 2022
Martin Prázný
Webinář 23. května 2022
Martin Prázný
Webinář 6. června 2022
Marcela Szabó
Webinář 8. srpna 2022
Martin Prázný
Webinář 24. října 2022
Martin Prázný
Webinář 28. listopadu 2022
Marcela Szabó
Webinář 5. prosince 2022
Martin Prázný
Webinář 22. května 2023
Martin Prázný
Glifloziny - indikace a úhrady 2023
Jan Škrha
Obezita a onemocnění jater: klinické implikace a léčba
Radan Brůha
To nejdůležitější z doporučení ADA/EASD 2022 z pohlediu internisty a kardiologa s metabolickým přesahem
Sylva Štrégl Hrušková
Co nás aktuálně nejvíce trápí v diabetologických ambulancích
Marcela Szabó
Webinář 11. září 2023
Martin Prázný
Webinář 18. září 2023
Jan Šoupal
Význam očkování u pacientů s diabetem: možnosti ochrany rizikových pacientů před následky infekce COVID-19 a dalších infekčních onemocnění
Martin Prázný
Webinář 9. října 2023
Martin Prázný
Webinář 23. října 2023
Marcela Szabó
Webinář 13. listopadu 2023
Martin Prázný
Webinář 4. prosince 2023
Marcela Szabó
Webinář DIA 29. ledna 2024
Marcela Szabó