Praktický lékař online

Chronický pacient. V čem je nejohroženější?

Štěpán Svačina . 26. 3. 2020

Co nového v akreditacích?
Svatopluk Býma
Co nového v akreditacích?
Josef Štolfa
Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu?
Bohumil Seifert
Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu?
Štěpán Suchánek
Novinky v úhradách a léčbě chronické žilní insuficience
Vojtěch Mucha
Novinky v úhradách a léčbě chronické žilní insuficience
Silvia Adámková
Nový koronavirus a VPL
Martina Marešová
EET v ordinaci PL, situace, možná řešení, náklady
Martin Horák
Aktuální informace k opatřením proti pandemii infekce COVID-19
Pavel Březovský
Aktuální informace k opatřením proti pandemii infekce COVID-19
Alena Šteflová
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID 19?
Pavel Brejník
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID 19?
Milan Trojánek
Protiepidemická opatření pohledem hygienické služby, úloha PL
Zdeňka Jágrová
Poděkování praktickým lékařům
Svatopluk Býma
Aktuální informace k 24. březnu 2020
Bohumil Seifert
Litovel - aktuální stav I
Věra Katzerová
Úhradová politika VZP v době nouzového stavu
Dadid Šmehlík
Litovel - aktuální stav II
Michal Mačák
Aktuality ze Sdružení praktických lékařů ČR
Jakub Uher
Aktuality z Karlovarského kraje
Petra Mestická
Aktuality z Libereckého kraje
Jan Šindelář
Aktuální informace k 26. 3.
Pavel Brejník
Chronický pacient. V čem je nejohroženější?
Štěpán Svačina
COVID 19 očima pneumologa
Martina Vašáková
Aktuality k novým algoritmům testování
Roman Chlíbek
Aktuality z Jihočeského kraje
Jiří Burda
Aktuality z regionu
Otto Herber
Aktuality z Jihomoravského kraje
Vladimír Marek
Aktuality z Olomouckého kraje
Helena Stárková
Aktuální informace 31. 3. 2020
Roman Prymula
Praktické aspekty boje s koronavirem
Jakub Lhoťan
eNeschopenka & Koronavirus
Kryštof Zrcek
Aktuality z kraje
Ambrož Homola
Aktuality z kraje
Jiří Horký
Aktuality z kraje
Jiří Havránek
Aktuality z kraje
Alexandra Sochorová
Aktuální situace pohledem gerontologů
Eva Topinková
Aktuální situace pohledem gerontologů
Martina Nováková
Aktuální situace pohledem vakcinologa
Roman Chlíbek
Aktuality z kraje
Šárka Drbalová
Aktuality z kraje
Josef Olšr
Ukončení karantény COVID-19 a provádění Rapid testů u praktického lékaře
Alena Šteflová
Ukončení karantény COVID-19 a provádění Rapid testů u praktického lékaře
Roman Chlíbek
Aktuality z kraje
Dana Moravčíková
Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19
Jana Gregorová
Aktuality koronavirové pandemie a VPL
Cyril Mucha
Činost ZSS HMP v době epidemie COVID-19
Petr Kolouch
Domácí hospic Cesta domů
Irena Závadová
Aktuální informace k 16. 4. 2020
Pavel Brejník
Doporučení poskytovatelům k obnově plnohodnotné zdravotní péče
Bohumil Seifert
Stanovisko SPL k aktuální situaci, Problematika rapid testů
Petr Šonka
Ukončování karantény: Nová opatření ministra, Rapid testy, provedení, náhradní místa, úhrada
Petr Šonka
Koranovirové šílenství, trpí více tělo nebo duše? Co s tím PL?
Radkin Honzák
Problematika testování na COVID-19 v primární péči
Věra Adámková
Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19
Anabela Čížková
Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19
Libor Staněk
Aktuality k 28. dubnu 2020
Jana Vojtíšková
Výzva jedenácti: lékaři univerzity Karlovy veřejnosti
Tomáš Zima
Zavirovené vzdělání
Tomáš Křivohlavý
Zavirované vzdělání
Josef Štolfa
Zavirované vzdělání
Antonín Malina
Zavirované vzdělání
Svatopluk Býma
VPL a COVID-19 aneb jak dál?
Cyril Mucha
Diagnostika COVID-19 a imunita v ordinaci VPL nejen po restaru péče
Martin Kováč
Druhý názor z jedné univerzity aneb neumoří nás promořování?
Ondřej Hrušák
Otázky a odpovědi COVID-19
Pavel Brejník
Aktuální pohled infektologů na COVID-19
Milan Zlámal
Virové pneumonie u pacientů s primární pneumopatií
Jiří Votruba
Výhledy v úhradách segmentu primární péče
Renáta Knorová
Imunologie nejen u COVIDu-19
Jiřina Bartůňková
Jak probíhal COVID-19 na vesnici a v krajích
David Halata
Létající krizový tým
Tomáš Hlaváček
Jak se v praxi osvědčil „létající tým“ a jak „to“ ustála záchranná služba
Petr Kolouch
Covid a VPL na počátku doby po-covidové
Cyril Mucha
Co přinesla, resp. odnesla „distanční medicína“ a jak dál s našimi praxemi
Ondřej Sobotka
Onkologická péče o onkologicky nemocné v době koronaviru v době následující
Jana Prausová
Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb v době pandemie COVID-19
Boris Šťastný
COVID-19 pandemie z mezinárodní perspektivy
Juan Manuel Mendive
Restart primární péče – co nás zajímá?
Petr Šonka
Restart primární péče – co nás zajímá?
Jakub Uher
Sdílený lékový záznam
Stanislav Gregor
COVID-19 a duševní zdraví lékařů a pacientů
Pavel Mohr
Doba post-covidová z pohledu ministra zdravotnictví ČR
Adam Vojtěch
Plusy a mínusy telemedicíny
David Halata
Plusy a mínusy telemedicíny
Svatopluk Býma
Plusy a mínusy telemedicíny
Cyril Mucha
COVID-19 a co o něm (ne)víme z pohledu mikrobiologa
Helena Jiřincová
Úvod k 16. 6.
Bohumil Seifert
Prepandemické léto 2020?
Hana Roháčová
Novinky v léčbě osteoporózy
Vladimír Palička
Telemedicína
Cyril Mucha
Telemedicína
Martin Zeman
Aktuální situace v ČR k 27. 8. 2020
Zdeňka Jágrová
COVID a VPL od 1.9. 2020
Cyril Mucha
Novinky a doporučení týkájící se COVID-19 z pohledu PL
Ludmila Bezdíčková
Aktuality COVID-19 a kazuistiky
Michal Šotola
Diskuse k otázkám z 8. 9.
Cyril Mucha
Očkování v době pandemie (Chřipka, pneumokoky, COVID-19 a další)
Cyril Mucha
Novinky v testováních, karanténách a izolacích
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi k očkování v době pandemie
Cyril Mucha
Laboratorní vyšetřovací metody na COVID-19, včera, dnes a zítra
Helena Jiřincová
Otázky a odpovědi na téma - Laboratorní vyšetřovací metody na COVID-19, včera, dnes a zítra
Cyril Mucha
Role ÚZIS, ÚZIS a epidemie COVID-19
Milan Blaha
Role ÚZIS, ÚZIS a epidemie COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma - ÚZIS a epidemii COVID-19
Bohumil Seifert
Doporučení OSPDL ČLS JEP k managementu léčby respiračních nákaz
Zdeněk Zima
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 25.9.
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi k tématu Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 25.9.
Pavel Brejník
Zánětlivá bolest zad jako časný příznak spondyloartritid?
Jan Voříšek
Preventivní prohlídky u PL
Vladimír Marek
Aktuální situace k 6. říjnu
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi k 6. říjnu
Pavel Brejník
Ministerstvo zdravotnictví na druhé vlně
Alena Šteflová
Národní zdravotnický informační portál - Jak nám může pomoci?
Martin Komenda
Aktuální pohled na screening KRK z pohledu gastroenterologa
Štěpán Suchánek
aktuální výsledky z oblasti screengových programů
Ondřej Májek
Otázky a odpovědi k 15. říjnu
Bohumil Seifert
Úvod k 22. říjnu
Cyril Mucha
eRouška Aktuální problémy „hygieny“
Jarmila Rážová
Otázky a odpovědi k 27. říjnu
Pavel Brejník
Informace k XXXIX. výroční konferenci SVL ČLS JEP
Martin Doležal
Aktuální informace k 27. říjnu
Pavel Brejník
Přednemocniční léčba COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi k 29. říjnu
Cyril Mucha
Létající krizový tým
Tomáš Hlaváček
Praktická prevence z pohledu praktického lékaře
Cyril Mucha
Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Bohumil Skála
Otázky a odpovědi k tématu
Bohumil Skála
Venkovský praktický lékař a jeho pacienti v době pandemie
David Halata
Péče o pacienty s chronickými chorobami v době pandemie COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Doporučení pro bezpečné využívání služeb praktických lékařů
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi k Tiskové konferenci 4. listopadu
Bohumil Seifert
5S pro pohodu těla a duše
Marie Skalská
Otázky a odpovědi k 3. listopadu
Jana Vojtíšková
nosine pranobex jako iniciální imunostimulace v léčbě PCR pozitivních seniorů
Jiří Beran
Otázky a odpovědi k 5. listopadu
Bohumil Seifert
Spolupráce plicních a praktických lékařů v současné situaci
Václava Bártů
Otázky a odpovědi k 10. listopadu
Jana Vojtíšková
Otázky a odpovědi k 12. listopadu
Bohumil Seifert
Úvod 19. listopadu
Cyril Mucha
Protiepidemický systém (PES) a všeobecný praktický lékař
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma Protiepidemický systém (PES)
Ludmila Bezdíčková
Úvod 24. 11.
Cyril Mucha
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře: Pandemie infekce COVID-19 a primární péče
Bohumil Seifert
Telemedicína pro praktické lékaře
Ondřej Sobotka
Otázky a odpovědi na téma Telemedicína pro praktické lékaře
Cyril Mucha
Jak správně zvládnout legislativu vlhkého hojení ran
Jan Zahálka
Komplexní péče o nehojící se rány v ambulanci DiaPodi care
Adéla Holubová
Zkušenosti z praxe - cesta od sálu do domácí péče
Dagmar Kuběnová Vít Dudek
Otázky a odpovědi na téma Vlhké hojení ran
Pavel Brejník
Aktuality z Ministerstva zdravotnictví
Jan Blatný
Diskuse na téma Aktuality na Ministerstvu zdravotnictví
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi na téma Nové doporučené postupy pro léčbu hemoroidálního onemocnění pro praktické lékaře
Bohumil Seifert
Léčba COVID-19 v primární péči
Jana Gregorová
Antigenní testy; Chytrá karanténa
Jarmila Rážová Petr Šnajdárek
Otázky a odpovědi na téma Antigenní testy a Chytrá karanténa
Cyril Mucha
Jak se připojit či opětovně připojit k serveru ÚZIS
Martin Horák
Antigenní testy
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma Očkování proti COVID-19
Roman Chlíbek
Vše o očkování proti COVID-19
Roman Chlíbek
Co nás potkalo a co nás čeká v ambulancích praktických lékařů
Svatopluk Býma
První zkušenosti s očkováním ve VFN
David Feltl
Aktuality týkající se strategie očkování v ČR
Zdeněk Blahuta
Komentář k očkovací strategii
Petr Šonka
Úvod na téma Strategie očkování v roce 2021
Štěpán Svačina
Otázky a odpovědi na téma Strategie očkování v ČR
Zdeněk Blahuta
Otázky a odpovědi na téma Léčba a prevence akutních respiračních infekcí
Pavel Brejník
Úvod 9. ledna
Pavel Brejník
Léčba a prevence akutních respiračních infekcí (kazuistiky, praktické návody)
Milan Trojánek
Úvod - 12. ledna 2021
Cyril Mucha
Co nového v oblasti COVID-19 (testování, mutace viru, očkování)?
Ladislav Machala
Úvod 14. ledna
Pavel Brejník
Postcovidový syndrom - "long COVID"
Jozef Čupka
COVID-19 - poruchy imunity a autoimunita
Anna Šedivá
Aktuality z kraje 19. ledna 2021
Petra Mestická Josef Olšr
Očkovací strategie - aktuality
Zdeněk Blahuta
Zkušenosti s očkováním
Karel Bláha
Zkušenosti s očkováním
Karel Bláha
Otázky a odpovědi na téma
Cyril Mucha
Aktuální otázky k očkování proti COVD-19 a antigennímu testování
František Stejskal
Otázky a odpovědi na téma
Pavel Brejník
Metabolická onemocnění 2021
Štěpán Svačina
Role nízkomolekulárního heparinu v terapii trombembolismu z pohledu angiologa
Josef Rotnágl
Otázky a odpovědi 4.2 2021
Josef Rotnágl
Postoje české veřejnosti k očkování proti COVID-19 a jejich proměna
Alena Šteflová
Rekombinace, vektorové COVID-19 vakcíny v ordinaci praktického lékaře
Roman Chlíbek
Nejdůležitější behaviorální aspekty pandemie COVID-19 v ČR
Helena Hnilicová
Změny opatření pro stanovaní karantény a izolace
Cyril Mucha
Proces registrace vakcín, role SÚKL a nežádoucí účinky
Irena Storová
Úvod 25. února 2021
Bohumil Seifert
Informace z Karlovarského kraje
Petra Mestická
Mladí praktici - aktuální informace
Vojtěch Mucha
Aktuality pro praktické lékaře
Petr Šonka
Úvod 27. února 2021
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi na téma - Doporučené postupy Diabetes Mellitus
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Petr Šonka
Otázky a odpovědi týkající se karantény, izolace a očkování
Petr Šnajdárek
Otázky a odpovědi týkající se karantény, izolace a očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma: karanténa, izolace a očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma Vitamin D a jeho vliv na kalciofosfátový metabolismus a na imunitní systém
Bohumil Seifert
COVID-19 - léčebné postupy v primární péči
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi týkající se očkování proti COVID-19
František Stejskal
Úvod 23. března 2021
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se COVID-19
Cyril Mucha
Aktuality k 23. březnu 2021
Ludmila Bezdíčková
Nová možnost léčby COVID-19 - bamlanivimab - praktické aspekty
Vladimír Koblížek
Nová možnost léčby COVID-19 - bamlanivimab - praktické aspekty
Věra Josková
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Kateřina Langmaierová
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Judita Staša
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Jana Gregorová
Otázky a odpovědi na téma: Preventivní očkování v době Covidové
Pavel Brejník
Aktuální informace z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES)
Petr Smejkal
Bezpečná distribuce vakcín Astra Zeneca
Vojtěch Mucha
Bezpečná ordinace VPL, nové hrozby kyberútoků
Martin Horák
Bezpečná ordinace VPL, aneb vše o respirátorech
Aleš Martinovský
Úvod 30. března 2021
Cyril Mucha
COVID-19 a buněčná imunita
Irena Koutná
Poskytovatelé primární péče 001- VPL v době pandemie
Renáta Knorová
Proč se stál nedaří kontrolovat TK u hypertoniků v ČR?
Petra Vysočanová
Kazuistika pacienta s COVID-19
Martina Vašáková
Webinář 12. dubna
Igor Karen
Řešení akutních stavů zejména při očkování v ambulanci PL
Robert Pleskot
Využití monoklonálních protilátek z pohledu praktického lékaře
Igor Karen
Tisková konference 13.4. 2021
Bohumil Seifert
Přístup praktických lékařů k pacientům s COVID-19, kteří jsou ve vyšším riziku v důsledku komorbidit
Bohumil Seifert
Očkování proti COVID-19 v ordinaci PL
Petr Šonka
Jak Mladí praktici přicházejí o iluze
Vojtěch Mucha
Indikace monoklonálních protilátek VPL
Petr Šonka
Monoklonální protilátky SARS-CoV-2 praktické aspekty
Vladimír Koblížek
Indikační kritéria a využití u rizikových pacientů
Petr Smejkal
Otázky a odpovědi na téma Monoklonálních protilátek
Petr Šonka
Úvod, očkování, COVID-19 novinky
Cyril Mucha
Změna hesla u elektronického receptu - praktický návod
Martin Horák
Očkovací látky COVID-19 - jak dál s distribucí
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma COVID-19
Cyril Mucha
Aktuální stav očkování v ordinacích praktických lékařů a dodávky vakcíny Moderna
Petr Šonka
Nedostatečná podpora státu pro vzdělávání budoucích praktických lékařů - hrozí jejich nedostatek?
Vojtěch Mucha
Otázky a odpovědi na téma Chronická lymfatická leukémie
Bohumil Seifert
Antibiotická terapie nejen onemocnění COVID-19 a praktický lékař
Marek Štefan
Úvod 18. května 2021
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma: Antibiotická terapie nejen onemocnění COVID-19 a praktický lékař
Cyril Mucha
Úvod - Tiskovka
Cyril Mucha
Diskuse k Tiskové konferenci 20_05_2021
Cyril Mucha
Diskuse k Tiskové konferenci 20_05_2021
Cyril Mucha
Osteoartróza je tu s námi i v době covidové pandemie
Marta Olejárová
Dopad pandemie na preventivní programy
Ondřej Májek
Co nového v hygienických opatřeních?
Zdeňka Jágrová
Úvod 10. června 2021
Cyril Mucha
Pertuse - dětské onemocnění, které zasahuje i dospělou populaci
Zuzana Blechová
Chřipka - praktické aspekty pro praktické lékaře
Cyril Mucha
Úvod 29. června 2021
Cyril Mucha
Antikoagulacia parenterální i orální, praktickým pohledem
Jan Bultas
Co je nového v karanténách, izolacích, očkování v srpnu 2021
Zdeňka Jágrová
Úvod 10. srpna 2021
Cyril Mucha
Úvod a aktuality
Bohumil Seifert
Novinky v přednemocniční péči o pacienty s COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Aktuální informace k 14. září
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi na téma očkování proti COVID-19
Pavel Brejník
Webinář 12. října 2021
Bohumil Seifert
COVID-19 - aktuální situace a často kladené otázky
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma Hypertenze
Bohumil Seifert
Webinář SVL 26. října
Jana Vojtíšková
Nejčastější otázky v souvislosti s COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Nejčastější otázky v souvislosti s COVID-19
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se vitamínu D
Cyril Mucha
Aktuality pro praktické lékaře
Cyril Mucha
COVID-19 - Otázky a odpovědi
František Stejskal
Současná doporučení pro používání LMWH v praxi praktického lékař
Zuzana Zenáhlíková
Profylaxe LMWH u různých skupin pacientů
Zuzana Zenáhlíková
Monitoring léčby LMWH a léčba TEN
Zuzana Zenáhlíková
Aktuální informace
Cyril Mucha
Laboratorní diagnostika COVID-19, protilátky, buňěčná imunita
Anabela Čížková
Aktuální problematika zdravotního pojištění v roce 2022
Renáta Knorová
Aktuální problematika zdravotního pojištění v roce 2022
Renáta Knorová
Aktuality pro praktické lékaře
František Stejskal
Novelizace doporučeného postupu Prediabetes
Dana Moravčíková
Klinický význam včasného záchytu a dispenzarizace pacienta s prediabetem v ordinaci praktického lékaře
Alena Šmahelová
Využití kyseliny acetylsalicylové v prevenci kardiovaskulárního onemocnění
Hana Rosolová
Kdy indikovat gliptiny, když metformin nestačí?
Igor Karen
Revmatologie 16. února
Dana Moravčíková
Lze zkrátit diagnostickou pouť pacientů s Fabryho chorobou?
Gabriela Dostálová
Antikoagulační léčba - otázky a odpovědi
Petr Kessler
Cestovní medicína a očkování - novinky a aktuální doporučení
František Stejskal
Aktuality z lékařské posudkové služby ČSSZ Praha
Jana Venclová
Webinář 4 .října 2022
Cyril Mucha
Webinář 13. října 2022
Pavel Brejník
Webinář 6. října 2022
Bohumil Seifert
Webinář 11. října 2022
Cyril Mucha
Webinář 25. října 2022_
Pavel Brejník
Úloha PL v mezioborovém přístupu při antitrombotické léčbě onkologických pacientů
Tomáš Kvasnička
Datová schránka snadno a rychle
Ondřej Sobotka
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách od 1.1. 2023
Jakub Uher
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách od 1.1. 2023 - otázky a odpovědi
Jakub Uher
Co s pacientem po IM v ordinaci praktického lékaře? Kdy potřebuje kardiologa?
Michaela Šnejdrlová
Pohybová aktivita u pacienta po IM - praktická doporučení
Vladimír Tuka
Webinář 28. února 2023
Cyril Mucha
Využití kombinací sitagliptinu s metforminem a vildagliptinu s metforminem v léčbě DM 2. typu
Jan Vachek
Fixní kombinace atorvastatinu a ezetimib: kdy, jak a proč?
Michal Vrablík
Epilepsie v ordinaci praktického lékaře
Jana Zárubová
Prevence trombóz spojených s malignitou (CAT) u praktického lékaře
Tomáš Kvasnička