Praktický lékař online

Postcovidový syndrom - "long COVID"

Jozef Čupka . 14. 1. 2021

Co nového v akreditacích?
Svatopluk Býma
Co nového v akreditacích?
Josef Štolfa
Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu?
Bohumil Seifert
Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu?
Štěpán Suchánek
Novinky v úhradách a léčbě chronické žilní insuficience
Vojtěch Mucha
Novinky v úhradách a léčbě chronické žilní insuficience
Silvia Adámková
Nový koronavirus a VPL
Martina Marešová
EET v ordinaci PL, situace, možná řešení, náklady
Martin Horák
Aktuální informace k opatřením proti pandemii infekce COVID-19
Pavel Březovský
Aktuální informace k opatřením proti pandemii infekce COVID-19
Alena Šteflová
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID 19?
Pavel Brejník
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID 19?
Milan Trojánek
Protiepidemická opatření pohledem hygienické služby, úloha PL
Zdeňka Jágrová
Poděkování praktickým lékařům
Svatopluk Býma
Aktuální informace k 24. březnu 2020
Bohumil Seifert
Litovel - aktuální stav I
Věra Katzerová
Úhradová politika VZP v době nouzového stavu
Dadid Šmehlík
Litovel - aktuální stav II
Michal Mačák
Aktuality ze Sdružení praktických lékařů ČR
Jakub Uher
Aktuality z Karlovarského kraje
Petra Mestická
Aktuality z Libereckého kraje
Jan Šindelář
Aktuální informace k 26. 3.
Pavel Brejník
Chronický pacient. V čem je nejohroženější?
Štěpán Svačina
COVID 19 očima pneumologa
Martina Vašáková
Aktuality k novým algoritmům testování
Roman Chlíbek
Aktuality z Jihočeského kraje
Jiří Burda
Aktuality z regionu
Otto Herber
Aktuality z Jihomoravského kraje
Vladimír Marek
Aktuality z Olomouckého kraje
Helena Stárková
Aktuální informace 31. 3. 2020
Roman Prymula
Praktické aspekty boje s koronavirem
Jakub Lhoťan
eNeschopenka & Koronavirus
Kryštof Zrcek
Aktuality z kraje
Ambrož Homola
Aktuality z kraje
Jiří Horký
Aktuality z kraje
Jiří Havránek
Aktuality z kraje
Alexandra Sochorová
Aktuální situace pohledem gerontologů
Eva Topinková
Aktuální situace pohledem gerontologů
Martina Nováková
Aktuální situace pohledem vakcinologa
Roman Chlíbek
Aktuality z kraje
Šárka Drbalová
Aktuality z kraje
Josef Olšr
Ukončení karantény COVID-19 a provádění Rapid testů u praktického lékaře
Alena Šteflová
Ukončení karantény COVID-19 a provádění Rapid testů u praktického lékaře
Roman Chlíbek
Aktuality z kraje
Dana Moravčíková
Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19
Jana Gregorová
Aktuality koronavirové pandemie a VPL
Cyril Mucha
Činost ZSS HMP v době epidemie COVID-19
Petr Kolouch
Domácí hospic Cesta domů
Irena Závadová
Aktuální informace k 16. 4. 2020
Pavel Brejník
Doporučení poskytovatelům k obnově plnohodnotné zdravotní péče
Bohumil Seifert
Stanovisko SPL k aktuální situaci, Problematika rapid testů
Petr Šonka
Ukončování karantény: Nová opatření ministra, Rapid testy, provedení, náhradní místa, úhrada
Petr Šonka
Koranovirové šílenství, trpí více tělo nebo duše? Co s tím PL?
Radkin Honzák
Problematika testování na COVID-19 v primární péči
Věra Adámková
Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19
Anabela Čížková
Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19
Libor Staněk
Aktuality k 28. dubnu 2020
Jana Vojtíšková
Výzva jedenácti: lékaři univerzity Karlovy veřejnosti
Tomáš Zima
Zavirovené vzdělání
Tomáš Křivohlavý
Zavirované vzdělání
Josef Štolfa
Zavirované vzdělání
Antonín Malina
Zavirované vzdělání
Svatopluk Býma
VPL a COVID-19 aneb jak dál?
Cyril Mucha
Diagnostika COVID-19 a imunita v ordinaci VPL nejen po restaru péče
Martin Kováč
Druhý názor z jedné univerzity aneb neumoří nás promořování?
Ondřej Hrušák
Otázky a odpovědi COVID-19
Pavel Brejník
Aktuální pohled infektologů na COVID-19
Milan Zlámal
Virové pneumonie u pacientů s primární pneumopatií
Jiří Votruba
Výhledy v úhradách segmentu primární péče
Renáta Knorová
Imunologie nejen u COVIDu-19
Jiřina Bartůňková
Jak probíhal COVID-19 na vesnici a v krajích
David Halata
Létající krizový tým
Tomáš Hlaváček
Jak se v praxi osvědčil „létající tým“ a jak „to“ ustála záchranná služba
Petr Kolouch
Covid a VPL na počátku doby po-covidové
Cyril Mucha
Co přinesla, resp. odnesla „distanční medicína“ a jak dál s našimi praxemi
Ondřej Sobotka
Onkologická péče o onkologicky nemocné v době koronaviru v době následující
Jana Prausová
Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb v době pandemie COVID-19
Boris Šťastný
COVID-19 pandemie z mezinárodní perspektivy
Juan Manuel Mendive
Restart primární péče – co nás zajímá?
Petr Šonka
Restart primární péče – co nás zajímá?
Jakub Uher
Sdílený lékový záznam
Stanislav Gregor
COVID-19 a duševní zdraví lékařů a pacientů
Pavel Mohr
Doba post-covidová z pohledu ministra zdravotnictví ČR
Adam Vojtěch
Plusy a mínusy telemedicíny
David Halata
Plusy a mínusy telemedicíny
Svatopluk Býma
Plusy a mínusy telemedicíny
Cyril Mucha
COVID-19 a co o něm (ne)víme z pohledu mikrobiologa
Helena Jiřincová
Úvod k 16. 6.
Bohumil Seifert
Prepandemické léto 2020?
Hana Roháčová
Novinky v léčbě osteoporózy
Vladimír Palička
Telemedicína
Cyril Mucha
Telemedicína
Martin Zeman
Aktuální situace v ČR k 27. 8. 2020
Zdeňka Jágrová
COVID a VPL od 1.9. 2020
Cyril Mucha
Novinky a doporučení týkájící se COVID-19 z pohledu PL
Ludmila Bezdíčková
Aktuality COVID-19 a kazuistiky
Michal Šotola
Diskuse k otázkám z 8. 9.
Cyril Mucha
Očkování v době pandemie (Chřipka, pneumokoky, COVID-19 a další)
Cyril Mucha
Novinky v testováních, karanténách a izolacích
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi k očkování v době pandemie
Cyril Mucha
Laboratorní vyšetřovací metody na COVID-19, včera, dnes a zítra
Helena Jiřincová
Otázky a odpovědi na téma - Laboratorní vyšetřovací metody na COVID-19, včera, dnes a zítra
Cyril Mucha
Role ÚZIS, ÚZIS a epidemie COVID-19
Milan Blaha
Role ÚZIS, ÚZIS a epidemie COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma - ÚZIS a epidemii COVID-19
Bohumil Seifert
Doporučení OSPDL ČLS JEP k managementu léčby respiračních nákaz
Zdeněk Zima
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 25.9.
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi k tématu Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 25.9.
Pavel Brejník
Zánětlivá bolest zad jako časný příznak spondyloartritid?
Jan Voříšek
Preventivní prohlídky u PL
Vladimír Marek
Aktuální situace k 6. říjnu
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi k 6. říjnu
Pavel Brejník
Ministerstvo zdravotnictví na druhé vlně
Alena Šteflová
Národní zdravotnický informační portál - Jak nám může pomoci?
Martin Komenda
Aktuální pohled na screening KRK z pohledu gastroenterologa
Štěpán Suchánek
aktuální výsledky z oblasti screengových programů
Ondřej Májek
Otázky a odpovědi k 15. říjnu
Bohumil Seifert
Úvod k 22. říjnu
Cyril Mucha
eRouška Aktuální problémy „hygieny“
Jarmila Rážová
Otázky a odpovědi k 27. říjnu
Pavel Brejník
Informace k XXXIX. výroční konferenci SVL ČLS JEP
Martin Doležal
Aktuální informace k 27. říjnu
Pavel Brejník
Přednemocniční léčba COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi k 29. říjnu
Cyril Mucha
Létající krizový tým
Tomáš Hlaváček
Praktická prevence z pohledu praktického lékaře
Cyril Mucha
Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Bohumil Skála
Otázky a odpovědi k tématu
Bohumil Skála
Venkovský praktický lékař a jeho pacienti v době pandemie
David Halata
Péče o pacienty s chronickými chorobami v době pandemie COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Doporučení pro bezpečné využívání služeb praktických lékařů
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi k Tiskové konferenci 4. listopadu
Bohumil Seifert
5S pro pohodu těla a duše
Marie Skalská
Otázky a odpovědi k 3. listopadu
Jana Vojtíšková
nosine pranobex jako iniciální imunostimulace v léčbě PCR pozitivních seniorů
Jiří Beran
Otázky a odpovědi k 5. listopadu
Bohumil Seifert
Spolupráce plicních a praktických lékařů v současné situaci
Václava Bártů
Otázky a odpovědi k 10. listopadu
Jana Vojtíšková
Otázky a odpovědi k 12. listopadu
Bohumil Seifert
Úvod 19. listopadu
Cyril Mucha
Protiepidemický systém (PES) a všeobecný praktický lékař
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma Protiepidemický systém (PES)
Ludmila Bezdíčková
Úvod 24. 11.
Cyril Mucha
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře: Pandemie infekce COVID-19 a primární péče
Bohumil Seifert
Telemedicína pro praktické lékaře
Ondřej Sobotka
Otázky a odpovědi na téma Telemedicína pro praktické lékaře
Cyril Mucha
Jak správně zvládnout legislativu vlhkého hojení ran
Jan Zahálka
Komplexní péče o nehojící se rány v ambulanci DiaPodi care
Adéla Holubová
Zkušenosti z praxe - cesta od sálu do domácí péče
Dagmar Kuběnová Vít Dudek
Otázky a odpovědi na téma Vlhké hojení ran
Pavel Brejník
Aktuality z Ministerstva zdravotnictví
Jan Blatný
Diskuse na téma Aktuality na Ministerstvu zdravotnictví
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi na téma Nové doporučené postupy pro léčbu hemoroidálního onemocnění pro praktické lékaře
Bohumil Seifert
Léčba COVID-19 v primární péči
Jana Gregorová
Antigenní testy; Chytrá karanténa
Jarmila Rážová Petr Šnajdárek
Otázky a odpovědi na téma Antigenní testy a Chytrá karanténa
Cyril Mucha
Jak se připojit či opětovně připojit k serveru ÚZIS
Martin Horák
Antigenní testy
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma Očkování proti COVID-19
Roman Chlíbek
Vše o očkování proti COVID-19
Roman Chlíbek
Co nás potkalo a co nás čeká v ambulancích praktických lékařů
Svatopluk Býma
První zkušenosti s očkováním ve VFN
David Feltl
Aktuality týkající se strategie očkování v ČR
Zdeněk Blahuta
Komentář k očkovací strategii
Petr Šonka
Úvod na téma Strategie očkování v roce 2021
Štěpán Svačina
Otázky a odpovědi na téma Strategie očkování v ČR
Zdeněk Blahuta
Otázky a odpovědi na téma Léčba a prevence akutních respiračních infekcí
Pavel Brejník
Úvod 9. ledna
Pavel Brejník
Léčba a prevence akutních respiračních infekcí (kazuistiky, praktické návody)
Milan Trojánek
Úvod - 12. ledna 2021
Cyril Mucha
Co nového v oblasti COVID-19 (testování, mutace viru, očkování)?
Ladislav Machala
Úvod 14. ledna
Pavel Brejník
Postcovidový syndrom - "long COVID"
Jozef Čupka
COVID-19 - poruchy imunity a autoimunita
Anna Šedivá
Aktuality z kraje 19. ledna 2021
Petra Mestická Josef Olšr
Očkovací strategie - aktuality
Zdeněk Blahuta
Zkušenosti s očkováním
Karel Bláha
Zkušenosti s očkováním
Karel Bláha
Otázky a odpovědi na téma
Cyril Mucha
Aktuální otázky k očkování proti COVD-19 a antigennímu testování
František Stejskal
Otázky a odpovědi na téma
Pavel Brejník
Metabolická onemocnění 2021
Štěpán Svačina
Role nízkomolekulárního heparinu v terapii trombembolismu z pohledu angiologa
Josef Rotnágl
Otázky a odpovědi 4.2 2021
Josef Rotnágl
Postoje české veřejnosti k očkování proti COVID-19 a jejich proměna
Alena Šteflová
Rekombinace, vektorové COVID-19 vakcíny v ordinaci praktického lékaře
Roman Chlíbek
Nejdůležitější behaviorální aspekty pandemie COVID-19 v ČR
Helena Hnilicová
Změny opatření pro stanovaní karantény a izolace
Cyril Mucha
Proces registrace vakcín, role SÚKL a nežádoucí účinky
Irena Storová
Úvod 25. února 2021
Bohumil Seifert
Informace z Karlovarského kraje
Petra Mestická
Mladí praktici - aktuální informace
Vojtěch Mucha
Aktuality pro praktické lékaře
Petr Šonka
Úvod 27. února 2021
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi na téma - Doporučené postupy Diabetes Mellitus
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi týkající se očkování
Petr Šonka
Otázky a odpovědi týkající se karantény, izolace a očkování
Petr Šnajdárek
Otázky a odpovědi týkající se karantény, izolace a očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma: karanténa, izolace a očkování
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma Vitamin D a jeho vliv na kalciofosfátový metabolismus a na imunitní systém
Bohumil Seifert
COVID-19 - léčebné postupy v primární péči
Bohumil Seifert
Otázky a odpovědi týkající se očkování proti COVID-19
František Stejskal
Úvod 23. března 2021
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se COVID-19
Cyril Mucha
Aktuality k 23. březnu 2021
Ludmila Bezdíčková
Nová možnost léčby COVID-19 - bamlanivimab - praktické aspekty
Vladimír Koblížek
Nová možnost léčby COVID-19 - bamlanivimab - praktické aspekty
Věra Josková
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Kateřina Langmaierová
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Judita Staša
Spolupráce všeobecného praktického lékaře s klinickým farmaceutem
Jana Gregorová
Otázky a odpovědi na téma: Preventivní očkování v době Covidové
Pavel Brejník
Aktuální informace z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES)
Petr Smejkal
Bezpečná distribuce vakcín Astra Zeneca
Vojtěch Mucha
Bezpečná ordinace VPL, nové hrozby kyberútoků
Martin Horák
Bezpečná ordinace VPL, aneb vše o respirátorech
Aleš Martinovský
Úvod 30. března 2021
Cyril Mucha
COVID-19 a buněčná imunita
Irena Koutná
Poskytovatelé primární péče 001- VPL v době pandemie
Renáta Knorová
Proč se stál nedaří kontrolovat TK u hypertoniků v ČR?
Petra Vysočanová
Kazuistika pacienta s COVID-19
Martina Vašáková
Webinář 12. dubna
Igor Karen
Řešení akutních stavů zejména při očkování v ambulanci PL
Robert Pleskot
Využití monoklonálních protilátek z pohledu praktického lékaře
Igor Karen
Tisková konference 13.4. 2021
Bohumil Seifert
Přístup praktických lékařů k pacientům s COVID-19, kteří jsou ve vyšším riziku v důsledku komorbidit
Bohumil Seifert
Očkování proti COVID-19 v ordinaci PL
Petr Šonka
Jak Mladí praktici přicházejí o iluze
Vojtěch Mucha
Indikace monoklonálních protilátek VPL
Petr Šonka
Monoklonální protilátky SARS-CoV-2 praktické aspekty
Vladimír Koblížek
Indikační kritéria a využití u rizikových pacientů
Petr Smejkal
Otázky a odpovědi na téma Monoklonálních protilátek
Petr Šonka
Úvod, očkování, COVID-19 novinky
Cyril Mucha
Změna hesla u elektronického receptu - praktický návod
Martin Horák
Očkovací látky COVID-19 - jak dál s distribucí
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma COVID-19
Cyril Mucha
Aktuální stav očkování v ordinacích praktických lékařů a dodávky vakcíny Moderna
Petr Šonka
Nedostatečná podpora státu pro vzdělávání budoucích praktických lékařů - hrozí jejich nedostatek?
Vojtěch Mucha
Otázky a odpovědi na téma Chronická lymfatická leukémie
Bohumil Seifert
Antibiotická terapie nejen onemocnění COVID-19 a praktický lékař
Marek Štefan
Úvod 18. května 2021
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi na téma: Antibiotická terapie nejen onemocnění COVID-19 a praktický lékař
Cyril Mucha
Úvod - Tiskovka
Cyril Mucha
Diskuse k Tiskové konferenci 20_05_2021
Cyril Mucha
Diskuse k Tiskové konferenci 20_05_2021
Cyril Mucha
Osteoartróza je tu s námi i v době covidové pandemie
Marta Olejárová
Dopad pandemie na preventivní programy
Ondřej Májek
Co nového v hygienických opatřeních?
Zdeňka Jágrová
Úvod 10. června 2021
Cyril Mucha
Pertuse - dětské onemocnění, které zasahuje i dospělou populaci
Zuzana Blechová
Chřipka - praktické aspekty pro praktické lékaře
Cyril Mucha
Úvod 29. června 2021
Cyril Mucha
Antikoagulacia parenterální i orální, praktickým pohledem
Jan Bultas
Co je nového v karanténách, izolacích, očkování v srpnu 2021
Zdeňka Jágrová
Úvod 10. srpna 2021
Cyril Mucha
Úvod a aktuality
Bohumil Seifert
Novinky v přednemocniční péči o pacienty s COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Aktuální informace k 14. září
Pavel Brejník
Otázky a odpovědi na téma očkování proti COVID-19
Pavel Brejník
Webinář 12. října 2021
Bohumil Seifert
COVID-19 - aktuální situace a často kladené otázky
Ludmila Bezdíčková
Otázky a odpovědi na téma Hypertenze
Bohumil Seifert
Webinář SVL 26. října
Jana Vojtíšková
Nejčastější otázky v souvislosti s COVID-19
Ludmila Bezdíčková
Nejčastější otázky v souvislosti s COVID-19
Cyril Mucha
Otázky a odpovědi týkající se vitamínu D
Cyril Mucha
Aktuality pro praktické lékaře
Cyril Mucha
COVID-19 - Otázky a odpovědi
František Stejskal
Současná doporučení pro používání LMWH v praxi praktického lékař
Zuzana Zenáhlíková
Profylaxe LMWH u různých skupin pacientů
Zuzana Zenáhlíková
Monitoring léčby LMWH a léčba TEN
Zuzana Zenáhlíková
Aktuální informace
Cyril Mucha
Laboratorní diagnostika COVID-19, protilátky, buňěčná imunita
Anabela Čížková
Aktuální problematika zdravotního pojištění v roce 2022
Renáta Knorová
Aktuální problematika zdravotního pojištění v roce 2022
Renáta Knorová
Aktuality pro praktické lékaře
František Stejskal
Novelizace doporučeného postupu Prediabetes
Dana Moravčíková
Klinický význam včasného záchytu a dispenzarizace pacienta s prediabetem v ordinaci praktického lékaře
Alena Šmahelová
Využití kyseliny acetylsalicylové v prevenci kardiovaskulárního onemocnění
Hana Rosolová
Kdy indikovat gliptiny, když metformin nestačí?
Igor Karen
Revmatologie 16. února
Dana Moravčíková
Lze zkrátit diagnostickou pouť pacientů s Fabryho chorobou?
Gabriela Dostálová
Antikoagulační léčba - otázky a odpovědi
Petr Kessler
Cestovní medicína a očkování - novinky a aktuální doporučení
František Stejskal
Aktuality z lékařské posudkové služby ČSSZ Praha
Jana Venclová
Webinář 4 .října 2022
Cyril Mucha
Webinář 13. října 2022
Pavel Brejník
Webinář 6. října 2022
Bohumil Seifert
Webinář 11. října 2022
Cyril Mucha
Úloha PL v mezioborovém přístupu při antitrombotické léčbě onkologických pacientů
Tomáš Kvasnička
Datová schránka snadno a rychle
Ondřej Sobotka
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách od 1.1. 2023
Jakub Uher
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách od 1.1. 2023 - otázky a odpovědi
Jakub Uher
Co s pacientem po IM v ordinaci praktického lékaře? Kdy potřebuje kardiologa?
Michaela Šnejdrlová
Pohybová aktivita u pacienta po IM - praktická doporučení
Vladimír Tuka
Webinář 28. února 2023
Cyril Mucha
Epilepsie v ordinaci praktického lékaře
Jana Zárubová
Prevence trombóz spojených s malignitou (CAT) u praktického lékaře
Tomáš Kvasnička
Praktické aspekty léčby chronického žilního onemocnění ve světle nových souvislostí
Tomáš Hauer
Jak na to, aby léčba byla rychlejší než ateroskleróza
Jan Piťha
Webinář 18. května 2023
Eva Kubala Havrdová
Racionalizace antisekreční léčby u funkční dyspepsie a GERD
Klára Chmelová
E-konference 2. října
Eva Kubala Havrdová
Specializační příprava v oboru VPL
Ludmila Bezdíčková
Hypertenze a mozek
Eva Kociánová
Webinář SVL 30. listopadu 2023
Pavel Brejník
Doporučené postupy antitrombotické prevence a léčby - co je nového?
Tomáš Kvasnička
Péče o pre-diabetika s hypertenzí
Július Gelžinský
Jak snižovat TF v závislosti na komorbiditách pacienta
Eva Kociánová
Rizikové situace v léčbě hypertenze
Petra Vysočanová
Perifernní neuropatie v klinické praxi
Lukáš Klečka Ondřej Šimandl
Proč nejčastější diagnóza zůstává nedostatečně léčená?
Pavel Rutar
Webinář SVL 28. května 2024
Cyril Mucha
Tromboprofylaxe v primární péči
Tomáš Kvasnička
Jak léčit hypertonika s prediabetem?
Hana Rosolová